ZŠ a MŠ Svárov
ZŠ a MŠSvárov

Spustili jsme pro vás nový web.

Zápis do lesní mateřské školy

 

Zápis do lesní mateřské školy pro školní rok 2022/2023  bude probíhat
v lesní mateřské škole 12. 5. 2022 od 14:30 do 18:00   

K zápisu se dostaví zákonný zástupce dítěte s potřebnými doklady (účast dítěte není nutná).

Co je nutné u zápisu do MŠ doložit

 • rodný list dítěte
 • občanský průkaz rodiče pro doložení trvalého bydliště
 • cestovní pas a povolení k pobytu (týká se pouze cizinců mimo EU)
 • přihlášku včetně dokladu o očkování (u dětí mladších 5 let škola vyžaduje v souladu s § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v pozdějším znění předpisů doklad o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, nebo o tom, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci). Pokud je pro dítě předškolní vzdělávání povinné, nepožaduje škola doklad o očkování.
 • žádost o přijetí
 • doporučení PPP (pedagogicko-psychologické poradny) v případě, že dítě má speciální vzdělávací potřeby

Věk dítěte a zápis do MŠ

Povinně se k zápisu dostaví zákonní zástupci dětí, které do 31. 8. 2022 dovrší 5. rok věku, pokud do MŠ ještě nedocházejí.

Dobrovolně se k zápisu dostaví zákonní zástupci dětí, které k 31. 8. 2022 dovrší 3. – 4. rok.

Co by mělo dítě před vstupem do mateřské školy zvládnout?

Dítě by mělo mít zafixované základní hygienické návyky, mělo by si dojít samo na WC, být bez plen. Mělo by se dokázat najíst samo lžící, napít se samo z hrnečku. Dítě by mělo zvládat základní komunikaci s učitelkami. Mělo by mít snahu se samostatně obléci a obout. 

Další informace pro zákonné zástupce dětí

Pro děti, které se vzdělávají v posledním ročníku MŠ a pro děti s odkladem povinné školní docházky je předškolní vzdělávání bezúplatné.

Z hygienických i provozních důvodů je nepřípustné, aby dítě mělo pleny.

Přijímací řízení se dále řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů.

Dokumenty ke stažení:

Kritéria přijetí (447.25 kB)

Žádost o přijetí (206.33 kB)

Přihláška (1.23 MB)

Lesní mateřská škola

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Rozvrh hodin

 • 1. hodina: 8,00 – 8,45
 • 2. hodina: 8,55 – 9,40
 • 3. hodina: 10,00 – 10,45
 • 4. hodina: 10,55 – 11,40
 • 5. hodina: 11,50 – 12,35
 • 6. hodina: 12,40 – 13,25
 • 7. hodina: 13,30 -14,15
 • 8. hodina: 14,20 - 15,05