ZŠ a MŠ Svárov
ZŠ a MŠSvárov

Spustili jsme pro vás nový web.

Zápis do 1. ročníku ZŠ

23. 3. 2021

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

vzhledem k nejisté epidemiologické situaci proběhne zápis do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2021/2022  od 16. 4. 2021 do 30. 4. 2021   BEZ   přítomnosti dětí a rodičů.

Postupujte, prosím, podle níže uvedeného postupu.

 1. Stáhněte si „Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání “ a vyplňte ji.
 2. Stáhněte si „Dotazník“ a vyplňte jej.
 3. Pokud žádáte o odklad povinné školní docházky, stáhněte si pouze „Žádost o odklad“ a vyplňte jej. Přiložte i zprávu z PPP a doporučení odborného lékaře (viz informace k odkladu povinné školní docházky).
 4. K žádostem přiložte následující přílohy:
  1. Kopie rodného listu dítěte
  2. Kopie občanského průkazu zákonného zástupce, v případě cizinců kopii cestovního pasu a kopii povolení k pobytu.
 5. Vše odešlete dle vašich možností:
  1. Prostřednictvím datové schránky školy – y5dmhze.
  2. E-mailem na zsmssvarov@seznam.cz s uznávaným elektronickým podpisem, NELZE poslat jen prostý e-mail.
  3. Poštou na adresu: Základní škola a mateřská škola Svárov, Hlavní 1, 273 51 Svárov v době od 16. 4. 2021 do 30. 4. 2021. Obálka musí mít poštovní razítko nejpozději ze dne 30. 4. 2021!!

Škola potvrdí přijetí přihlášky nebo žádosti o odkladu a přidělí registrační číslo. Informaci o registračním čísle obdržíte e-mailem. Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání se budeme řídit Kritérii přijetí. Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude zveřejněno dle registračních čísel na webových stránkách školy (www.zssvarov.cz) a ve vývěsce školy.

V případě, že to situace dovolí, rádi se sejdeme s přijatými dětmi a jejich rodiči před koncem školního roku na motivačním setkání.

Mgr. Šárka Janoušková

ředitelka školy

 

 

Věk dítěte a zápis do ZŠ

Povinně se k zápisu dostaví děti, které do zahájení školního roku dovrší 6. rok věku.

Dobrovolně se můžou dostavit děti, které dovrší 6 let do konce daného kalendářního roku. K jejich přijetí je nutné kladné vyjádření PPP (pedagogicko-psychologické poradny) nebo speciálně pedagogického centra. Tyto děti přijímáme, pokud zůstane volná kapacita.

Dobrovolně nadané děti, kterým bude do konce daného kalendářního roku pouze 5 let. Šesti let dosáhnou tyto děti až v období leden-červen následujícího kalendářního roku. V těchto případech musí být písemná žádost rodičů doložena nejen doporučením PPP, ale i doporučením odborného lékaře. Tyto děti přijímáme, pokud zůstane volná kapacita.

Podruhé k zápisu také přijdou děti, které při minulém zápisu dostaly odklad povinné školní docházky.

Odklad povinné školní docházky je upraven v § 37 školského zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Blíže se můžete dozvědět v dokumentu Podmínky odkladu.

O přijetí žáků k základnímu vzdělávání a odkladu povinné školní docházky podávají zákonní zástupci dětí dle § 44 a násl. správního řádu písemnou žádost (§18 správního řádu). Rodiče obdrží tiskopis žádosti u zápisu, popř. v mateřské škole nebo si ji mohou předem stáhnout

na internetových stránkách školy.

 

Co by měl budoucí prvňáček do září zvládnout?

Neměl by mít potíže se základní sebeobsluhou (převlékání, přezouvání, osobní hygiena, udržování pořádku). Měl by umět dodržovat určitý denní režim - chodit včas spát, včas vstávat, odbourat případný odpolední spánek. Měl by mít schopnost udržet pozornost a snahu splnit jednoduché úkoly, i když se při nich vyskytnou problémy. Měl by správně držet tužku mezi třemi prsty, umět stříhat nůžkami, lepit, ... Měl by znát pravidla slušného chování k ostatním dětem a k dospělým. Pokud možno umět souvisle a srozumitelně vyprávět. Měl by znát svoje jméno a příjmení, místo narození, jména rodičů, adresu bydliště.

 

Dokumenty ke stažení:

Kritéria pro přijetí (192.6 kB)

Žádost o přijetí (208.94 kB)

Dotazník (1021.78 kB)

Žádost o odklad (187.24 kB)

Informace o odkladu (186.74 kB)

 

Základní škola

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Rozvrh hodin

 • 1. hodina: 8,00 – 8,45
 • 2. hodina: 8,55 – 9,40
 • 3. hodina: 10,00 – 10,45
 • 4. hodina: 10,55 – 11,40
 • 5. hodina: 11,50 – 12,35
 • 6. hodina: 12,40 – 13,25
 • 7. hodina: 13,30 -14,15
 • 8. hodina: 14,20 - 15,05

Informace e-mailem

Novinky e-mailem