ZŠ a MŠ Svárov
ZŠ a MŠSvárov

Spustili jsme pro vás nový web.

Zápis do 1. ročníku ZŠ

Zápis do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2022/2023  proběhne v naší základní škole v pátek 22. dubna 2022 od 14 do 18 hodin.

 

Co je nutné u zápisu do ZŠ doložit

 • rodný list dítěte

 • občanský průkaz rodiče pro doložení trvalého bydliště

 • cestovní pas a povolení k pobytu (týká se pouze cizinců mimo EU)
 • rozhodnutí naší školy o loňském odkladu povinné školní docházky (týká se pouze dětí
  s odkladem)
 • doporučení PPP, případně odborného lékaře (týká se pouze dětí mladších šesti let po 1.9.2022)
 • můžete si i stáhnout a vyplnit:
  • žádost o přijetí
  • dotazník
  • případně žádost o odklad

Věk dítěte a zápis do ZŠ

Povinně se k zápisu dostaví děti, které do zahájení školního roku dovrší 6. rok věku.

Dobrovolně se můžou dostavit děti, které dovrší 6 let do konce daného kalendářního roku. K jejich přijetí je nutné kladné vyjádření PPP (pedagogicko-psychologické poradny) nebo speciálně pedagogického centra. Tyto děti přijímáme, pokud zůstane volná kapacita.

Dobrovolně se můžou dostavit nadané děti, kterým bude do konce daného kalendářního roku pouze 5 let. Šesti let dosáhnou tyto děti až v období leden-červen následujícího kalendářního roku. V těchto případech musí být písemná žádost rodičů doložena nejen doporučením PPP, ale i doporučením odborného lékaře. Tyto děti přijímáme, pokud zůstane volná kapacita.

Podruhé k zápisu také přijdou děti, které při minulém zápisu dostaly odklad povinné školní docházky.

Odklad povinné školní docházky je upraven v § 37 školského zákona č. 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Blíže se můžete dozvědět v dokumentu Podmínky odkladu.

O přijetí žáků k základnímu vzdělávání a odkladu povinné školní docházky podávají zákonní zástupci dětí dle § 44 a násl. správního řádu písemnou žádost (§18 správního řádu). Rodiče obdrží tiskopis žádosti u zápisu, popř. v mateřské škole nebo si ji mohou předem stáhnout na internetových stránkách školy.

Co vaše dítě u zápisu čeká?

K zápisu není třeba dítě nijak zvlášť připravovat. Vhodné je naopak ujištění dítěte, že se nemusí ničeho bát. Hlavním úkolem zápisu je ověření školní zralosti. Součástí je proto volný rozhovor
s dítětem a jednoduché testy hravou formou. Sleduje se komunikativnost dítěte, kvalita jeho projevu, způsob držení tužky, rozpoznávání barev, základních geometrických tvarů, zvířátek apod. na některých školách si poslechnou od dítěte nějakou básničku či písničku.

Během volného pohovoru s dítětem je posuzována i slovní zásoba a řeč dítěte. V případě, že má dítě dyslalii (patlavost) nebo trpí jinou poruchou řeči, je rodičům dítěte doporučena konzultace
s logopedem. U dítěte je tak možné případnou vývojovou poruchu řeči do začátku školního roku odstranit nebo alespoň její projevy zmírnit.

 

Co by měl budoucí prvňáček do září zvládnout?

Neměl by mít potíže se základní sebeobsluhou (převlékání, přezouvání, osobní hygiena, udržování pořádku). Měl by umět dodržovat určitý denní režim - chodit včas spát, včas vstávat, odbourat případný odpolední spánek. Měl by mít schopnost udržet pozornost a snahu splnit jednoduché úkoly, i když se při nich vyskytnou problémy. Měl by správně držet tužku mezi třemi prsty, umět stříhat nůžkami, lepit, ... Měl by znát pravidla slušného chování k ostatním dětem a k dospělým. Pokud možno umět souvisle a srozumitelně vyprávět. Měl by znát svoje jméno a příjmení, místo narození, jména rodičů, adresu bydliště.

Dokumenty ke stažení:

Kritéria pro přijetí (94.95 kB)

Žádost o přijetí (106.72 kB)

Dotazník (1.01 MB)

Informace k odkladu povinné školní docházky (87.67 kB)

Žádost o odklad (91.59 kB)

Základní škola

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Rozvrh hodin

 • 1. hodina: 8,00 – 8,45
 • 2. hodina: 8,55 – 9,40
 • 3. hodina: 10,00 – 10,45
 • 4. hodina: 10,55 – 11,40
 • 5. hodina: 11,50 – 12,35
 • 6. hodina: 12,40 – 13,25
 • 7. hodina: 13,30 -14,15
 • 8. hodina: 14,20 - 15,05