ZŠ a MŠ Svárov
ZŠ a MŠSvárov

Spustili jsme pro vás nový web.

Zápis do mateřské školy

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2021/2022  bude probíhat v naší mateřské škole od 2. 5.  2020 do 16. 5. 2020   BEZ   přítomnosti dětí a rodičů

Osobní doručení do mateřské školy je možné pouze 4. 5. 2021 od 16:30 – 19:00 za dodržení protiepidemických opatření (bez přítomnosti dětí).

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

postupujte, prosím, podle níže uvedeného postupu.

 1. Stáhněte si „Přihlášku“ a vyplňte ji.
 2. Nechte lékařem potvrdit doklad o očkování na přihlášce (u dětí mladších 5 let škola vyžaduje v souladu s § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v pozdějším znění předpisů doklad o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, nebo o tom, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci). Pokud je pro dítě předškolní vzdělávání povinné, nepožaduje škola doklad o očkování.
 3. Stáhněte si „Žádost o přijetí “ a vyplňte ji.
 4. K žádosti přiložte následující přílohy:
  1. Kopie rodného listu
  2. Kopie občanského průkazu zákonného zástupce, v případě cizinců kopii cestovního pasu a kopii povolení k pobytu.
  3. doporučení PPP (pedagogicko-psychologické poradny) v případě, že dítě má speciální vzdělávací potřeby
 5. Vše odešlete dle vašich možností:
  1. Prostřednictvím datové schránky školy – y5dmhze
  2. E-mailem na zsmssvarov@seznam.cz s uznávaným elektronickým podpisem, nelze poslat jen prostý e-mail
  3. Poštou na adresu: Základní škola a mateřská škola Svárov, Hlavní 1, 273 51 Svárov v době od 2. 5. 2021 do 16. 5. 2021. Obálka musí mít poštovní razítko nejpozději ze dne 16. 5. 2021!!

Škola potvrdí přijetí přihlášky a přidělí registrační číslo. Informaci o registračním čísle obdržíte
e-mailem. Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání se budeme řídit Kritérii přijetí. Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude zveřejněno dle registračních čísel na webových stránkách školy (www.svarov.eu) a ve vývěsce školy.

 

Věk dítěte a zápis do MŠ

Povinně musí zákonní zástupci zapsat dítě, které do 31. 8. 2021 dovrší 5. rok věku, pokud do MŠ ještě nedochází.

Dobrovolně mohou zákonní zástupci zapsat dítě, které k 31. 8. 2021 dovrší 3. – 4. rok.

Co by mělo dítě před vstupem do mateřské školy zvládnout?

Dítě by mělo mít zafixované základní hygienické návyky, mělo by si dojít samo na WC, být bez plen. Mělo by se dokázat najíst samo lžící, napít se samo z hrnečku. Dítě by mělo zvládat základní komunikaci s učitelkami. Mělo by mít snahu se samostatně obléci a obout. 

 

Další informace pro zákonné zástupce dětí

Pro děti, které se vzdělávají v posledním ročníku MŠ a pro děti s odkladem povinné školní docházky, je předškolní vzdělávání bezúplatné.

Z hygienických i provozních důvodů je nepřípustné, aby dítě mělo pleny.

Přijímací řízení se dále řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů.

 

Svárov 16. 4. 2021                          Mgr. Šárka Janoušková     

                                                       ředitelka školy

Kritéria pro přijetí (548.47 kB)

Žádost o přijetí do MŠ (205.36 kB)

Přihláška (1.23 MB)

Mateřská škola

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Rozvrh hodin

 • 1. hodina: 8,00 – 8,45
 • 2. hodina: 8,55 – 9,40
 • 3. hodina: 10,00 – 10,45
 • 4. hodina: 10,55 – 11,40
 • 5. hodina: 11,50 – 12,35
 • 6. hodina: 12,40 – 13,25
 • 7. hodina: 13,30 -14,15
 • 8. hodina: 14,20 - 15,05

Informace e-mailem

Novinky e-mailem